بلاگ

دسامبر 28, 2019

مهم ترین عوامل مؤثر بر طراحی لکوموتیو معدنی زیرزمینی ایمن و قابل کنترل

مصوبات استاندارد های طراحی لکوموتیو معدنی زیرزمینی : قبل از اینکه هر نوع جدیدی از لکوموتیو معدنی زیرزمینی معرفی شود ، برای تأیید اینکه مطابق با […]
دسامبر 28, 2019

نکات کلیدی در مورد نگهداری لکوموتیو معادن زیرزمینی

آشنایی با مراحل اساسی تعمیر و نگهداری لکوموتیو معادن زیرزمینی : به طور کلی الزامات نگهداری لکوموتیو معادن زیرزمینی در دنیای صنعت امروزی به خوبی درک […]
دسامبر 18, 2019

بهبود عملکرد سیستم های بارگیری در معادن زیرزمینی

سیستم های بارگیریLHD  یکی از تجهیزات کار در معادن زیر زمینی هستند ودر هر زمینه ای به کارگیری نیروی انسانی و تجهیزات برای بالا بردن راندمان […]
دسامبر 15, 2019

آشنایی با استانداردهای تکنیکی جهانی لودر تونلی بعنوان پرکاربردترین تجهیزات معادن زیرزمینی

استانداردهای کاربری بر ارتقای الزامات تکنیکی لودر تونلی تکیه دارد تا موجب افزایش کارایی لودر تونلی جهت استخراج معادن و سپس انتقال مواد خام به وسایل […]