بلاگ

نوامبر 25, 2019

سیستم های بارگیری بدون سرنشین در معادن زیرزمینی

سیستم های بارگیری بدون سرنشین در معادن زیرزمینی در راستای افزایش ایمنی در صنعت معدن زیرزمینی بر روی توسعه سیستم های بارگیری تونلی LHD کارهای انجام […]
نوامبر 24, 2019

انواع سیستم های بارگیری و باربری در معادن

انواع سیستم های بارگیری و باربری در معادن لودرها ، کامیون ها ، واگن ها و لکوموتیوهای ریلی چند دسته مهم از سیستم های بارگیری در […]
نوامبر 24, 2019

روشنایی در معادن – آزمایشات استاندارد سازی روشنایی در معادن

اولین آزمایشات استاندارد سازی روشنایی در معادن در اواخر قرن بیستم ، چراغ معدنی ضدانفجار ، امنیت روشنایی در معادن را به طرز چشمگیری بهبود داده […]
نوامبر 24, 2019

روشنایی در معادن – پیدایش استاندارد های روشنایی در معادن و چراغ های پیشانی

پیدایش استاندارد های روشنایی در معادن با توجه به وقوع گسترده انفجارهای ناشی از احتراق بنزین در معادن ، ایمنی عامل اصلی پیدایش استاندارد های ایمنی […]