آشنایی با استانداردهای تکنیکی جهانی لودر تونلی بعنوان پرکاربردترین تجهیزات معادن زیرزمینی

هر آنچه که درباره تجهیزات معدنی لودر تونلی امکو باید بدانید! ( قسمت دوم )
دسامبر 15, 2019
بهبود عملکرد سیستم های بارگیری در معادن زیرزمینی
دسامبر 18, 2019

استانداردهای کاربری بر ارتقای الزامات تکنیکی لودر تونلی تکیه دارد تا موجب افزایش کارایی لودر تونلی جهت استخراج معادن و سپس انتقال مواد خام به وسایل حمل و نقل مربوطه شود. البته قابل توجه است که این استانداردها جمع آوری مواد خام توسط لودرهای بیل مکانیکی مورد کاربرد در استخراج معادن سطحی را شامل نمی شود.

قبل از پرداختن به این استانداردهای تکنیکی جهانی لودر تونلی بایستی ابتدا به شرح کلیاتی در این زمینه می پردازیم.

1 محدوده کاربری استانداردهای تکنیکی جهانی لودر تونلی :

1.1 این استاندارد الزامات فنی برای لودر تونلی مورد استفاده جهت بارگیری مواد معدنی است در وسایل حمل و نقل در معادن زیرزمینی را تعیین می کند.

1.2 این استاندارد لودرهای بازوی جمع کننده و لودرهای جلویی استفاده شده در کاربردهای معدنکاری سطحی را پوشش نمی دهد.

2 درجه اعتبار استانداردهای تکنیکی جهانی لودر تونلی :

کلیه استانداردها در معرض تجدید نظر هستند و طرفین توافق نامه ها آپدیت ترین نسخه استاندارد تجهیزات لودر تونلی را بایستی به کارگیرند.

3 ترمینولوژی(اصطلاح شناسی) لودر تونلی :

برای استانداردهای تکنیکی جهانی لودر تونلی، تعاریف زیر اعمال می شود.

3.1 لودر: یک خزنده خودران یا ماشین چرخ دار با یک مجموعه کامل سطل نصب شده در قسمت جلویی. سازه و پیوندی که از طریق حرکت دستگاه بارگیری و حفر می شود و مواد را بارگیری، حمل و تخلیه می کند.

4 طبقه بندی انواع لودر تونلی :

بر اساس معیارهای اساسی، لودرها ممکن است به شرح زیر طبقه بندی شوند:

5 اندازه اسمی انواع لودر تونلی :

اندازه باکت یک لودر تونلی باید اندازه اسمی آن را مشخص کند. در مورد لودر تونلی از نوع هزارچرخ، اندازه باکت به همراه اندازه بوژی اندازه اسمی لودر را تعیین می کند.

5.1 اندازه باکت

براساس حجم سنگ در متر مکعب تعریف می شود که توسط باکت در شرایط سنگین حمل می شود. اندازه باکت لودر بر اساس سری R10 IS 1076 از مقادیر زیر انتخاب می شود:

0.100   /0.125 / 0.160 /0.200 / 0.250* 0.315 / 0.400 / 0.500 / 0.630 / 0.800* 1.00 / 1.25 / 1.60 / 2.00 /   2.50* 3.15

5.2 اندازه بوژی یا ارابه واگن

توسط حجم سنگ در متر مکعب تعریف می شود که توسط قلاب لودر حمل می شود. این مجموعه از مقادیر زیر بر اساس سری R10 IS 1076 انتخاب می شود:

 1. / 1.25 / 1.60 / 2.00 / 2.50* 3.15 / 4.00 / 5.00 /6.30 / 8.00 * 10.00

6 ابعاد و پارامترهای کاربردی لودر تونلی:

6.1 پارامترها و ابعاد اصلی لودرها مطابق جدول 1 مشخص شده است.

6.1.1 در مورد لودرهای نوع A و Type C، ابعاد مشخص شده در جدول 1 ممکن است با مقدار مشخص شده در 6.1.1.1 به 6.1.1.3 در صورت نیاز توسط خریدار افزایش یابد.

W1 – عرض قفس

W2 – عرض عملیاتی کلی

H1 – ارتفاع اتاق

H2 – ارتفاع تخلیه

H3 – ارتفاع کلی

H5 – ارتفاع اتاق

H6 – ارتفاع تخلیه کارآمد

6.1.1.1 برای لودر تونلی که دارای یک واگن ریلی یکسان هستند، ممکن است ارتفاع لودرهای مشخص شده در 15 درصد افزایش یابد.

6.1.1.2 برای لودرهای مجهز به چرخ های گازدار یا پنوماتیک، عرض، حداکثر ارتفاع، ارتفاع حمل و نقل و حجم کلی لودرها به ترتیب 15، 20، 15 و 20 درصد افزایش می یابد.

6.1.1.3 برای لودرهای دارای درایو برقی، عرض و حجم لودرها به ترتیب حداکثر 300 میلی متر و حداکثر 15 درصد افزایش می یابد.

6.2 گرایشات کاری لودر تونلی

کار ایمن لودر تونلی هنگامی که لودرها در شاخک های کاری مشخص شده در معادن مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، در صورت وجود شرایط زیر تضمین می شود:

6.2.1 در صورت شیب تند، شرط مورد نیاز بین خریدار و تولید کننده توافق می شود.

7 طراحی لودر تونلی :

برای یک لودر تونلی جهت استفاده در معادن زیرزمینی بایستی نام معمول آن، کلاس برای حالت حرکت، قدرت نوع لودر، اندازه سطل و بوژی(در صورت وجود) تعیین شود.

مثال 1 – در صورت بهره برداری از پنوماتیک، لودر بیل مکانیکی چرخدار سواری بدون بوژی و ظرفیت سطل 0.200 متر مکعب سطل باید به این شرح باشد:

Mine Loader APR 200 IS 11311

مثال 2 – یک لودر بیل مکانیکی با تایر لاستیکی با پنوماتیک دارای ظرفیت سطل 0.200 متر مکعب و ظرفیت 2.00 متر مکعب برای بوژی باید به صورت زیر تنظیم شود:

Mine Loader BPT 200/2 000 IS 11311

مثال 3 – یک لودر بیل مکانیکی برقی جانبی نصب شده با ظرفیت سطحی 1.25 متر مکعب به شرح زیر است: Mine Loader DEC 1 250 IS 11311

مثال 4 – یک لودر بیل مکانیکی تایر لاستیکی، دارای بارگیری و تخلیه فشار هوا با ظرفیت سطل 3.15 مترمکعب به شرح زیر است:

Mine Loader DPT 3 150 IS 11311

8 استانداردهای کلی لودر تونلی :

8.1 الزامات سازه ای انواع لودر تونلی

8.1.1 طراحی انواع لودر تونلی جهت مناسب ترین و ایمن ترین عملکرد بایستی با شرایط زیر هماهنگ باشد:

الف) ایمنی در کار و نگهداری لودر تونلی؛

ب) امکان بارگیری لودر تونلی به زیر مجموعه های معقول و نصب مجدد آن با استفاده از ابزار دستی ساده برای انتقال به مین ها و مکان های مختلف کار در داخل معدن بستگی به ابعاد و وزن بزرگترین و سنگین ترین قطعات وجود دارد. همانطور که بین خریدار و تولید کننده یا تأمین کننده توافق شده است؛

ج) اجزای اصلی لودر تونلی مانند دستگاه های متحرک اصلی و کنترل کننده به راحتی برای بازرسی، کنترل و نگهداری بایستی نظارت شوند.

د) اهرم های کنترل، پدال ها و دکمه های کنترل به راحتی بایستی به بهترین نحو طراحی و قرار گیرند.

ه) صفحه ای که ظرفیت بار مطمئن سایبان را نشان می دهد باید طوری قرار گیرد تا از راننده / اپراتور در هنگام سقوط و استراحت محافظت کند.

8.1.2 در لودرهای نوع C، زاویه آویز نقاله باید در ترانسفرهای عمودی و افقی به ترتیب 10 درجه و 5 درجه باشد.

8.1.3 در لودرهای نوع C، نوع قابل انعطاف نوار کوپلر ممکن است برای تسهیل در وان های طویل تعبیه شود.

8.1.4 در صورت نیاز خریدار، لودرهای نوع C برای تغییر وان ها هنگام بارگیری در یک رانش، بایستی دارای سیستم وینچ باشند.

8.1.5 کلیه لودرهای نصب شده در راه آهن از نوع A و C، صرف نظر از توان حرکتی، اگر اندازه سطل از 0.400 متر مکعب فراتر رود بایستی مجهز به ترتیب چرخش نیرو باشند.

8.1.6 در صورت نیاز خریدار، سطل لودرهای نصب شده ریلی انواع A و C باید با شخم های جانبی جهت افزایش عرض پاکسازی مجهز شوند اما هرگونه افزایش در عرض تصفیه باید حداکثر 25 درصد باشد.

8.1.7 در صورت نیاز خریدار، ممکن است لودرهای برقی دارای تنظیمات کنترل از راه دور باشند.

8.1.7.1 ترتیبات کنترل از راه دور در صورت ارائه، باید با الزامات مشخص شده توسط خریدار مطابقت داشته باشد.

8.1.8 با توجه به الزامات قانونی، لودرهای برقی باید مطابق با IS 2148 باشند.

8.1.8.1 مدارها و سایر تجهیزات کنترل باید ذاتا ایمن باشند و مطابق با IS 5780 باشند.

8.1.9 اتصالات کابل و آداپتورهای مورد استفاده در لودرهای دارای درایو الکتریکی باید مطابق با IS 6789 باشند و کابل های قابل انعطاف مطابق با IS 14494 را دریافت کنند.

8.1.10 لودرهای پنوماتیک باید دارای اتصال دهنده های شیلنگ(لوله های آتش نشانی) مطابق با IS 13078 باشند و قادر به دریافت شیلنگ مطابق با IS 446 یا IS 635 هستند که با اتصال دهنده های جفت مطابق با IS 13078 تطابق دارد.

8.1.11 کلیه لودرهای برقی به منظور عملکرد کارآمد و ایمن کابل های برقی، یک درام چرخشی کابل تهیه کنند. درام چرخشی کابل باید دارای یک سوئیچ محدود یا یک آرایش موثر دیگر باشد تا اطمینان حاصل شود که در هنگام کار لودر، دستگاه هنگام متوقف کردن دو چرخش(چرخش مرده) کابل در درام متوقف شود. جهت و سرعت طبل کابل باید مطابق با جهت و سرعت خود دستگاه(لودر) باشد.

8.1.12 در صورت نیاز خریدار، کلیه لودرهای نصب شده خزنده نوع D نیز ممکن است دارای تنظیمات اتصال کابل مطابق با 8.1.11 باشند.

8.1.13 کلیه سطوح خارجی به غیر از سطوح داخلی ماشین باید امکان حفاظت در برابر خوردگی در هنگام حمل و نقل، ذخیره سازی یا بهره برداری را دارا باشند.

8.1.14 رنگ خارجی لودر تونلی باید به گونه ای انتخاب شود که در محیط زیرزمینی دید خوبی داشته باشد. از رنگ هایی مانند سیاه، خاکستری، آبی تیره یا سبز تیره اجتناب شود.

8.1.15 درجه حرارت در مجموعه واحد دنده و سیستم هیدرولیکی لودرها هنگام کار کردن لودر نباید از 85 درجه سانتیگراد تجاوز کند، در جایی که مایع هیدرولیک مقاوم در برابر آتش استفاده می شود، دمای کار هم نباید بیش از 90 درصد از حداکثر دمای مجاز برای نوع مایعات باشد.

8.1.16 یاطاقان و ترتیب چرخ دنده ها باید به درستی محصور شوند تا هم روان کننده نشت نکرده و هم خاک و گرد و غبار در کل روان کننده، مایع هیدرولیک و سیستم هیدرولیک به طور کلی نفوذ نکند.

8.1.17 ، سوئیچ های قطع دما بایستی با سطح سیال کم ارائه شوند.

8.1.18 کلیه مجامع شیلنگ یا هیدرولیک باید دارای تاییدیه قانونی باشند.

8.1.19 چراغ های راس لودر تونلی

8.1.19.1 کلیه لودرهای برقی و دیزلی باید حداقل دارای دو واحد چراغ سر در قسمت جلویی و دیگری در عقب هر لودر باشند. در صورت نیاز خریدار، لودر محور پنوماتیک ممکن است دارای تنظیم روشنایی نیز باشد.

8.1.19.2 واحدهای چراغ هد باید به گونه ای نصب شوند که در حالت ثابت قرار بگیرند و در اثر شکستگی در قاب تجهیزات از آسیب های خارجی محافظت شوند و یا به طریقی مناسب حفاظت شوند. چراغ های جلو باید از نور کافی برخوردار باشند و باعث ایجاد تابش درخشان در اطراف لودر و محوطه مورد کار نشوند.

8.1.20 دستگاه هشدار دهنده لودر تونلی

8.1.20.1 لودرهایی با تایر لاستیکی از نوع D، لودرهای خزنده دیزلی یا خزنده برقی باید دارای زنگ یا سایر دستگاه های هشدار دهنده مناسب باشند که به راحتی در نزدیکی اپراتور قرار دارند. دستگاه هشدار صوتی و تصویری باید با دنده عقب تهیه شود.

8.1.20.2 هر رنگ قرمز و مواد بازتاب دهنده مناسب از جمله رنگ فلورسنت باید در هر انتهای لودرها تعبیه شود.

8.1.21 ترمز لودر تونلی

8.1.21.1 لودرهایی با تایر لاستیکی از نوع D(دیزلی یا برقی) و لودرهای خزنده باید به ترمزهای کافی مجهز شوند. به غیر از ترمزهای سرویس، آنها باید به ترمز دستی نیز مجهز باشند. ترمزهای دستی باید به گونه ای طراحی شده باشند که در صورت عدم قطع شدن نیروی محرکه یا متوقف شدن موتور متحرک به طور خودکار مورد استفاده قرار گیرند.

8.1.21.2 دستگاه ترمز لودر تونلی در صورت ثابت بودن لودر مجاز به كاربرد يا رها كردن ترمزها نيست.

8.1.21.3 کلیه لودرهای از نوع خزنده باید به یک وسیله ضد غلتک مناسب مطابق با نظر خریدار و تأمین کننده مجهز شوند.

8.1.21.4 کلیه لودرهای برقی باید دارای سوئیچ مرده یا دستگاه های دیگری باشند که اجازه شروع حرکت یا رهاسازی ترمزها را ندهند مگر اینکه اپراتور صندلی خود را اشغال کند.

8.1.22 تجهیزات آتش نشانی در لودر تونلی

کلیه لودرهای نوع D(دیزلی یا برقی) باید مجهز به کپسول آتش نشانی مناسب باشند که در مکانی به راحتی در دسترس اپراتور قرار گرفته باشد و در مقابل آسیب های خارجی محافظت شود. خاموش کننده های تعبیه شده روی لودر تونلی باید مطابق با استاندارد جهانی باشند.

8.1.23 مخزن سوخت انواع لودر تونلی

8.1.23.1 در لودرهای با استفاده از دیزل مخزن سوخت باید ضد آب ساخته شده باشد و از ورق با حداقل ضخامت 1.5 میلی متر جوش داده شده در کلیه درزها ساخته شود. درب پرکننده سوخت باید به گونه ای تعبیه شود که فشار اتمسفر در داخل مخزن حفظ شود.

8.1.23.2 مخزن سوخت لودر تونلی باید در سیستم مونتاژ تجهیزات قطعی داشته باشد و برای اتصال هر مخزن سوخت کمکی هیچ مشکلی وجود نداشته باشد.

8.1.23.3 ظرفیت مخزن سوخت بایستی دارای میزان سوخت لازم برای کارکردن موتور با بار کامل به طور مداوم و تقریبا چهار ساعت را داشته باشد.

8.1.24 خطوط سوخت انواع لودر تونلی

8.1.24.1 کلیه خطوط سوخت باید در برابر صدمه در استفاده عادی محافظت شود و برای مقاومت در برابر شکست در برابر لرزش طراحی، ساخته و ایمن شوند.

8.1.25 سیستم هیدرولیک لودرها به گونه ای طراحی شده باشد که با کارآیی مایعات هیدرولیک مطابق با IS 10532 (قسمت 2) یا IS 10532 (قسمت 3) یا IS 10532 (قسمت 4) کارایی لازم را داشته باشند.

8.1.25.1 مایعات هیدرولیک برای بهره برداری از سیستم هیدرولیک لودرها باید توسط IS 10531 انتخاب شوند.

8.2 الزامات عملیاتی انواع لودر تونلی

8.2.1 کلیه لودرهای انواع A ، B و C صرف نظر از توان، انگیزه و حالت سفر باید به سکوی اصلی مجهز باشد که مکان کار و امنیت مطمئن اپراتور را تامین کرده و دید روشنی را برای وی فراهم سازد.

8.2.2 کلیه لودرهای نوع D صرف نظر از توان، انگیزه و حالت سفر باید به صندلی اپراتور مجهز باشند که به گونه ای طراحی و تنظیم شده باشد تا دید، ایمنی و راحتی خوبی داشته باشد.

8.2.2.1 موتور I.C مورد استفاده در لودر تونلی اصلی باید از نوع ضد شعله باشد و دارای ویژگی هایی مانند مبدل های حرارتی فریم تله و دستگاه های تهویه مطبوع یا اسکرابر باشد. موتور باید با مشخصات مربوط به موتورهای مورد استفاده در معادن زیرزمینی مطابقت داشته باشد.

8.2.3 لودرهای انواع A ، B و C باید در صورت لزوم، لابراتور را در دو طرف سمت راست یا چپ لودر، همانطور كه ​​مورد نیاز خریدار است، قرار دهند. برای این منظور، سمت راست و چپ لودر براساس سمت راست و چپ شخصی که در پشت لودر ایستاده و رو به روی سطل آن قرار گرفته، مشخص می شود.

8.2.3.1 در صورت نیاز خریدار، لودر تونلی می تواند كنترل دو طرفه داشته باشد.

8.2.4 در هنگام بهره برداری، اهرم های کنترل لودر انواع A ، B و C، در صورت رها شدن، بایستی به طور خودکار به حالت خنثی برگردند.

8.2.4.1 اهرم کنترل عملکرد “بالابر” لودر تونلی از الزامات 8.2.4 معاف است.

8.2.5 نيروي لازم براي كار كردن اهرم هاي كنترل و پدال ها به ترتيب نبايد از 50 N و 100 N تجاوز كند.

8.2.6 لودرهایی که دارای موتور محرک پنوماتیک هستند باید در صورت تأمین هوای فشرده شده در ورودی اصلی لودر با فشار 0.5 مگاپاسکال کار کنند.

8.2.7 در صورت وجود گازهای خروجی از قبیل مونوکسید کربن و اکسیدهای ازت در شرایط بیش از 1 در500 یا 1000 پی پی ام لودر محور دیزلی نباید باربری را انجام دهند.

8.2.7.1 برای دستیابی به نتایج فوق ممکن است استفاده از خنثی کننده های شیمیایی اتخاذ شود.

8.3 تعمیرات و نگهداری انواع لودر تونلی

8.3.1 هر تامین کننده بایستی دو دفترچه راهنما به خریدار ارائه دهد که دستورالعمل های مربوط به موارد زیر را ارائه دهد:

 • دستورالعمل عملکرد مناسب لودر تونلی براساس نوع تولیدی
 • دستورالعمل های لازم برای نگهداری صحیح لودر از جمله برنامه روغن کاری؛
 • دستورالعمل هاي لازم براي نگهداري مناسب لودر تونلی براساس نوع تولیدی
 • دستورالعمل های مربوط به بلند کردن و نگه داشتن صحیح لودر برای حمل و نقل
 • دستورالعمل های لازم برای پیاده سازی مناسب و مونتاژ مجامع اصلی و فرعی لودر تونلی
 • دستورالعمل برای تشخیص صحیح مشكلات موجود هنگام کار و اقدامات لازم برای رفع آن
 • لیست قطعات یدکی؛
 • لیست بررسی ایمنی برای عملکرد لودر تونلی
 • آموزش بکسل؛
 • روغن های مورد استفاده و معادل آنها.
 • مصرف هوا در صورت استفاده از لودرهای پنوماتیک؛
 • دستورالعمل تنظیم تناوبی مختلف؛
 • نمودار مدار هیدرولیک و برقی؛
 • محل حلقه نگهداري لاستيك هاي بدون لوله براي لودرهاي با ظرفيت بالا
 • حداقل و حداکثر فشار عملیاتی لاستیک های بدون لوله برای لودرهای با ظرفیت بالا

8.3.2 کلیه دهانه های موجود در انواع لودر تونلی باید به درستی پوشانده شود تا از وارد شدن خاک یا گرد و غبار به اجزای اساسی جلوگیری شود.

8.3.3 تمام نقاط و نوک مخروط ها باید به گونه ای قرار بگیرند که به راحتی قابل دسترسی و سرویس باشند و به آسانی خراب نشوند. مطابق توافق بین خریدار و تأمین کننده، انواع لودر تونلی باید دارای سیستم گریس سازی مرکزی یا محلی باشند.

8.3.3.1 نوک مخروط های گریس باید مطابق با IS 4009 (قسمت L) یا 4009 (قسمت 2) یا 4009 (قسمت 3) باشند.

8.3.4 کلیه لودرهای دارای هوای فشرده شده مجهز به لاستیک پنوماتیک باید دارای برآمدگی تایرها در محل اصلی شیر هوای لودر مجهز باشند.

8.4 الزامات ایمنی انواع لودر تونلی

8.4.1 کلیه لودرهای انواع A ، B و C باید دارای نوار محافظ محکم یا هر وسیله دیگری باشد تا اطمینان حاصل شود که مواد در حال سقوط از سطل به سمت اپراتور نمی چرخند.

8.4.2 در لودرهای پنوماتیک یا دیزلی باید اطمینان حاصل شود که تمام اگزوزهای موتور یا درگاه های دیگر به دور از عملگر هدایت می شوند.

8.4.3 کلیه لودرهای پنوماتیک دارای ظرفیت سطل بیش از 0.400 متر مکعب در صورت نیاز توسط خریدار بایستی دارای دستگاه های خاموش کننده باشند.

8.4.4 بر حسب نیاز خریدار تمام لودرهای نوع D، صرف نظر از توان، انگیزه یا نحوه سفر باید دارای یک نوع سایبان FOPS(سیستم حفاظت اشیاء در حال سقوط) باشد.

8.4.5 در همه انواع لودر تونلی هنگام نگه داشتن بازوهای سطل جهت نگهداری، یک ترتیب مکانیکی ایمن موثر برای مسدود کردن بازوها در آن موقعیت فراهم می شود.

8.4.6 کلیه سیلندرهای بالابر و رول باید سوپاپ های بازرسی خرابی شیلنگ را داشته باشند.

8-4.7 در کلیه انواع لودر هوای فشرده شده، ورودی اصلی هوا به دستگاه باید به دور از اپراتور قرار گیرد به گونه ای که در صورت قطع تصادفی شیلنگ تأمین هوای فشرده، خطر آسیب رسانی به اپراتور وجود نداشته و به حداقل برسد.

8.4.8 کلیه لودرهای برقی باید مجهز به سوئیچ استارت با عملکرد کلید باشند تا از کار غیرمجاز لودر جلوگیری شود.

9 تست انواع لودر تونلی

9.1 تست بدون بار لودر تونلی

هر لودر باید در شرایط بدون بار آزمایش شود و موارد زیر برای عملکرد رضایت بخش تأیید شود:

الف) بهره برداری از قسمت در حال بار لودر از جمله دسته های کنترل، اهرم ها و دکمه ها.

b) دسته های کنترل و پدال چک شود.

ج) کار صحیح درایو و سایر مجموعه های دستگاه چک شود.

د) عملکرد مناسب قسمت نقاله در انواع مخصوص لودر تایید شود.

9.2 تست بار لودر تونلی

این آزمایش که بر روی محل های ویژه انجام می شود، برای تأیید عملکرد رضایت بخش قسمت جمع شده، مکانیسم حرکت، نقاله و سیستم های برقی، هیدرولیکی و پنوماتیک انجام می شود.

10 اطلاعاتی که بایستی توسط تامین کنندگان برای خریداران تهیه شود از قرار زیر است:

اطلاعات زیر باید برای هر نوع لودر توسط سازنده به خریدار ارسال شود:

 • وزن؛
 • طول؛
 • عرض؛
 • ارتفاع حمل مورد کاهش؛
 • چرخ؛
 • پایه چرخ؛
 • شعاع عطف، داخلی یا خارجی؛
 • ارتفاع سطل بالابر؛
 • حداکثر ترخیص از دامپینگ؛
 • کشش بوژه در حداکثر ترخیص دامپینگ؛
 • حداکثر زاویه پرتاب در هنگام بارگیری؛
 • حداکثر کشش زاویه در مقیاس پایین؛
 • عرض سطل؛
 • سطح ظرفیت تحمل سطل.
 • میزان ظرفیت سطل وگنجایش بار؛
 • حداکثر نیروی مورد نیاز برای بالابری؛
 • شکست نیرو؛
 • رانش؛
 • مدت زمان بلند کردن بار؛
 • کاستی زمان؛
 • مدت زمان تخیله سطل؛
 • قدرت موتور؛
 • R.P.M.؛
 • حداکثر گشتاور؛
 • میزان سرعت حرکت رو به جلو؛
 • میزان سرعت حرکت معکوس؛
 • حداکثر فشار زمین ناشی از وزن دستگاه؛
 • ترخیص قطعات مکانیکی/ برقی از زمین.

11 بازاریابی محصولات و تجهیزات انواع لودر تونلی

صفحه علامت گذاری روی هر لودر تونلی، همراه با اطلاعات زیر، در مکانی آشکار ترجیحا در نزدیکی صفحه کنترل قرار داده شود:

 • نام، مارک تجاری و آدرس تولید کننده؛
 • نوع لودر؛
 • شماره سریال لودر؛
 • در صورت استفاده از برق میزان فاز، ولتاژ و آمپر مورد استفاده
 • ماه و سال ساخت
 • مارک صدور گواهینامه ضد جرقه در صورت لزوم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − یک =