نکات کلیدی در مورد نگهداری لکوموتیو معادن زیرزمینی

بهبود عملکرد سیستم های بارگیری در معادن زیرزمینی
دسامبر 18, 2019
مهم ترین عوامل مؤثر بر طراحی لکوموتیو معدنی زیرزمینی ایمن و قابل کنترل
دسامبر 28, 2019
لکوموتیو برقی معدنی

آشنایی با مراحل اساسی تعمیر و نگهداری لکوموتیو معادن زیرزمینی :

به طور کلی الزامات نگهداری لکوموتیو معادن زیرزمینی در دنیای صنعت امروزی به خوبی درک شده است و در قوانین معادن زغال سنگ انگلیس توصیه های خوبی ارائه شده است. تجهیزات لکوموتیو معادن زیرزمینی بایستی الزامات تأییدی HSE اعطا شده به سازنده را همواره رعایت کند. سازندگان باید اطمینان حاصل كنند كه اطلاعات كافی در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت. به طور همه جانبه ، محدودیت سایش برخی از اجزای لکوموتیو معادن زیرزمینی بسیار مهم است زیرا می تواند بر عملکرد ایمن لکوموتیو معادن زیرزمینی تأثیر ویژه ای بگذارد. تولیدکننده هر لکوموتیو معادن زیرزمینی باید مؤلفه های مهم را شناسایی کند و اطلاعات کافی در مورد محدودیت های استفاده ایمن آنها ارائه دهد . در صورت امکان ، این مؤلفه ها باید طوری طراحی شوند که بدون مراجعه به نقشه ها موجب کمترین حد سایش شوند. 

هجده درصد 63 مورد خطر ناشی از خروج از خطوط ریل اصلی به نقص در خود لکوموتیو معادن زیرزمینی نسبت داده شده است. اکثر این موارد با نقص در ترمز کردن همراه بوده است ، به خصوص در مورد لوکوموتیوهای شارژی( باتری دار ) که این علت ، دلیل اصلی خروج یازده لوکوموتیو از ریل اصلی بوده است . ترمز چرخ یا سرویس یا اضطراری برای برخی از لکوموتیو معادن زیرزمینی با سایز کوچک مناسب نیستند. آنها برای کنترل به ترمزهای الکتریکی تکیه می کنند و جهت ایمنی وسیله در انتقال ترمز اضطراری که می تواند به صورت دستی یا از طریق اور اسپید صورت گیرد موفق نیستند . نقص در ترمز گیرنده علت اصلی سه مورد از خروج لکوموتیو معادن زیرزمینی بوده است. نوع و دفعات بررسی و معاینه تاسیسات مشخص شده در طرح نگهداری لکوموتیو معادن زیرزمینی می تواند از وقوع این تصادفات به نحو احسن جلوگیری کند.

تاسیسات معدنی لکوموتیو معادن زیرزمینی

 تست ها و معاینات ترمز لکوموتیو معادن زیرزمینی  :

بند 24 از مقررات مربوط به ذغال سنگ و سایر معادن ( تاسیسات لکوموتیو معادن زیرزمینی ) در سال 1956 لزوم بررسی دقیق و آزمایش پویای ترمز لوكوموتیوها در هر هفت روز هفته را معین کرده است. این امر مستلزم بررسی ترمزها هنگام حرکت موتور، با عمل مستقیم مکانیکی و با کمک هر وسیله دیگری است. برای انجام این شرط، روش پذیرفته شده هر تست پیروی از مجموعه کدهای قوانین زغال سنگ انگلیس است، که فرمول های لازم جهت محاسبه حداکثر فاصله توقف مجاز را مشخص می کند . قبل از سال 1986 ، قوانین موجود میزان حداقل بار آزمایشی مورد استفاده را توضیح دادند. با این حال ، جدیدترین آزمایشات دو روش جایگزین زیر را ارائه داده اند:

(الف) در تست های کاهش سرعت بدون ابزار ترمزهای لکوموتیو معادن زیرزمینی، میزان بار قابل استفاده در آن باید معادل با پرخطرترین شرایط ترمز باشد.

(ب) تست های کاهش سرعت با استفاده از تمامی ابزارهای مورد نیاز فقط بایستی برای لوکوموتیوهای سایز کوچک یا لوکوموتیوهای با بار سبک لحاظ شود.

در یک آزمایش استاندارد و مورد تایید، موتور لکوموتیو معادن زیرزمینی بایستی در فاصله محاسبه شده خاموش شود و ترمزها بایستی برای حداقل مدت 5 ثانیه استفاده شوند. آزمایش های اخیر بر روی لکوموتیو معادن زیرزمینی با استفاده از عقب انداز های SIMRET انجام شده است. این موارد جنبه قابل توجهی از تست ترمز لوکوموتیو را نشان داده اند. چندین لوکوموتیو که برخی از آنها درگیر حوادث بوده اند قادر به رعایت الزامات کدها و قوانین مربوط به متوقف سازی مسافت بوده اند، تنها زمانی که تقاضای طراحی ترمز به 0.12 و در یک مورد به 0.11 افزایش یابد.

تاسیسات معدنی لکوموتیو معادن زیرزمینی

فرمول مورد استفاده در نسخه فعلی کدها و قوانین استاندارد لکوموتیو معادن زیرزمینی بدین شرح است که تلاش ترمز بایستی معادل تقاضای طراحی 0.16 باشد. با این حال ، عوامل تاثیرگذار در فاصله توقف شامل زمان واکنش راننده و سیستم ترمز می باشد. در اکثر تست های لکوموتیو معادن زیرزمینی، راننده نقطه ای که باید در آن شروع به ترمز کند را می داند و بنابراین زمان واکنش احتمالا به میزان قابل توجهی کمتر از میزان در نظر گرفته شده است. این امر در تست هایی که فقط به فاصله های توقف نیاز هست، می تواند نقص ترمز لوکوموتیو را برطرف کند.

الزامات آزمایش فعلی در مجموعه کدهای قوانین معادن زغال سنگ انگلیس، عملکرد ترمز موتور لوکوموتیو را به طور کافی ارزیابی نمی کند. آزمایش ترمز با استفاده از دستگاه SIMRET نشان داده است که در بعضی موارد تلاش کامل ترمز قبل از متوقف سازی کامل لوکوموتیو ایجاد نشده است. بارگیری و سرعت آن باید در اندازه متناسب باشد تا حداکثر تلاش ترمز قبل از رسیدن قطار توسعه یابد. سپس تلاش ترمز اندازه گیری شده با تقاضای طراحی پیشنهادی قابل مقایسه خواهد بود.

توصیه می شود که تست های مربوط به راه اندازی و استفاده ابزار در کلیه خدمات لکوموتیو و ترمزهای اضطراری بطور کامل آزمایش شود تا مشخص شود که آنها قادر به دستیابی به تقاضای طراحی پیشنهادی هستند یا خیر.

تست ترمز بصورت هفتگی ، قانونی برای ارزیابی توانایی ترمز موتور حرکتی در نظر گرفته شده است . اگر لغزندگی در هر مرحله از آزمون اتفاق بیفتد ، نتایج باید نادیده گرفته شوند. شن و ماسه موجود در مسیر بایستی قبل از شروع آزمایش های بیشتر تمیز شوند. اگر وجود شن و ماسه بر روی ریل ها ایرادی نداشته باشد و در نتیجه سبب شود که چرخ های لوکوموتیو آنها را جذب کنند ، این امر می تواند ضریب اصطحکاک بین بلوک ترمز و چرخ ها را افزایش دهد، بنابراین خللی در عملکرد ترمز ایجاد خواهد نمود. در مواردی که نوع خاصی از لکوموتیو معادن زیرزمینی غالبا هنگام آزمایش ترمز می لغزد، تحقیقات بیشتری باید انجام شود تا مشخص شود لوکوموتیو کارایی دارد یا خیر، آیا این پیکربندی مانع دستیابی به ضریب قابل قبول چسبندگی خواهد شد یا اینکه آیا دنده در حال اجرا یا سیستم تعلیق نیاز به تعمیرات اساسی دارد یا خیر. تمامی این موارد باید مد نظر قرار گیرد.

لکوموتیو 8 تنی برقی

مدیریت نگهداری از مسیر در زمینه عملکرد لکوموتیو معادن زیرزمینی :

مقررات مربوط به ذغال سنگ و سایر معادن (مکانیک و برق) در سال 1965 مربوط به نگهداری مسیر حمل و نقل اصلی و سهام نورد مختص دستگاه های مکانیکی بود . مقررات مورد نیاز و لزوم معاینه کلیه مسیرها و خطوط ریلی اصلی لکوموتیو معادن زیرزمینی بایستی در برنامه نگهداری مدیریت معدن درج شود. این وظیفه مهندس مکانیک است که اطمینان حاصل کند کارکنان مهندسی مکانیک بر نصب، معاینه و تعمیر و نگهداری منظم و ایمن کلیه مسیرهای ثابت نظارت موثر دارند. باید کارمندان مسئول این امر صلاحیت کافی برای نظارت داشته باشند.

رعایت استانداردهای نگهداری لکوموتیو معادن زیرزمینی :

از خط خارج شدن ترن های لکوموتیو معادن زیرزمینی 57٪ از کل حوادث موجود در تاسسیات معدنی قابل گزارش را به خود اختصاص داده است و اکثر آنها ناشی از ضعف استانداردهای نصب و نگهداری مسیر هستند. احداث و بازرسی از مسیرهای لوکوموتیو در مقررات معادن زغال سنگ و سایر معادن در سال 1956 پوشش داده شده است. اطلاعات دقیق تر در مورد طراحی و الزامات تعمیر و نگهداری در انتشار مقررات ذغال سنگ بریتانیا در حمل و نقل زیرزمینی موجود است.

بررسی حوادث نشان داده است كه استانداردهای ضعیف مسیرهای عبور لکوموتیو معادن زیرزمینی نه تنها خطر خروج ترن ها را افزایش می دهد بلکه منجر به افزایش هزینه نگهداری لوکوموتیو شده و خطر حاصل از بین رفتن چسبندگی را نیز بیشتر می کند. هنگامی که بارهای معمولی روی چرخ های حرکتی با شیب متقاطع، تند یا ضربان نورد جا به جا می شوند، خطر لغزندگی افزایش می یابد- این امر مخصوصا در مورد لوکوموتیوهایی با چرخ های غیر متصل صدق می کند.

لوکوموتیو برقی چینی

این حادثه همچنین هنگامی رخ می دهد که اتصالات ریلی نادرست که منجر به خروج ترن از مسیر اصلی می شود. به طور مشابه، قسمت های ضعیف و خمیده در مسیر، می توانند خطر لغزش چرخشی را افزایش دهند. این امر در شرایطی اتفاق می افتد که پیمایشگر مورد نظر روی آج های چرخ های ثابت برای جبران فاصله های نابرابر چرخ ها کافی نیست.

شیب مسیر تأثیر اساسی در عملکرد ایمن دارد و بنابراین باید به طور مرتب به عنوان بخشی از برنامه تعمیر و نگهداری لکوموتیو معادن زیرزمینی بررسی شوند. معاینه مورد نظر بایستی در راستای شرایط جاده و شدت شیب صورت گیرد. توصیه می شود در شیب تندتر از 1 در 30 (3.3)) شیب هر کدام از ریل ها بررسی شود.

با طراحی بهتر می توان از خروج لکوموتیو در بسیاری از نقاط جلوگیری کرد. “نقاط تقسیم” به دلیل نقص طراحی و تعمیر و نگهداری ضعیف ، عامل اصلی 30٪ از حوادث لکوموتیو معادن زیرزمینی بوده اند.

کلیه نقاط باید با یک مکانیزم عملیاتی ساپورت شوند به نوعی که همه آنها دارای یک اهرم سوئیچ دو طرفه و دسته باشند. مکانیزم اشاره گر باید به طور معمول تیغه ها را در موقعیت خود قفل کند و جدای از آن موقعیت هر دو تیغه بایستی مرتبا نظارت شود، به خصوص اگر نقاط به طور مستقیم بهم وصل نشده باشند.

خطر آسیب جدی ناشی از خروج ترن های لوکوموتیو با افزایش سرعت عملیاتی بیشتر می شود. برخی از تأسیسات لوکوموتیو اکنون با سرعتی بیش از 32 کیلومتر در ساعت(20 مایل در ساعت) کار می کنند. استانداردهای بهبود یافته مسیر باید برای هرگونه تاسیسات دارای سرعت عملیاتی بیش از 16 کیلومتر در ساعت(10 مایل در ساعت) مشخص شود.

برای بهبود استانداردهای معاینه باید از تجهیزات مانیتورینگ همراه با بازرسی بینایی معمولی استفاده شود. این تجهیزات مانیتورینگ در برخی از معادن بر روی انواع لکوموتیو معادن زیرزمینی تعبیه می شوند. مبدل های نصب شده برای تشخیص نقص های موجود در دسترس هستند.

استفاده از شرکت های متخصص در زمینه نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری گسترده تاسیسات معادن زیرزمینی بخصوص تاسیسات دارای سرعت عملیاتی بالا ضروری است. شواهدی وجود دارد كه نشان می دهد دانش كاربردی آنها منجر به پیشرفت قابل توجه و مداوم در معیارهای لکوموتیو معادن زیرزمینی شده است.

لکوموتیو برق مستقیم معدنی قدیمی

اگر از این مطلب لذت برید اون رو به بقیه هم هدیه بدید و مطالب و مقالات بیشتری رو از راههای ارتباطی زیر دنبال کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × دو =