آشنایی با کلیدی ترین ابزار موجود در تاسیسات معدنی لکوموتیو معادن زیرزمینی

ماشین آلات ترابری و حمل و نقل داخل معادن زیرزمینی
دسامبر 9, 2019
لودر معدنیLHD برقی گامی به سوی پایداری معادن زیر زمینی
دسامبر 11, 2019
تاسیسات معدنی لکوموتیو معادن زیرزمینی -لکوموتیو معادن زیرزمینی

محاسبه بار عقبی : یکی از اجزای کلیدی ساختار لکوموتیو معادن زیرزمینی

استفاده از فرمول محاسباتی کدهای مسافت متوقف شده و قوانین صنایع معدنی انگلیس برای انواع مختلف لکوموتیو معادن زیرزمینی مبنایی اساسی نیست كه برای محاسبه بارهای عقبی لکوموتیو معادن زیرزمینی قابل قبول باشد. در سرعت های پایین ، استفاده از فاصله 60 متری می تواند باعث شتاب منفی با خطر کم شود. فرمول RLSD مبنای بهتری برای محاسبه قابل قبول ارائه می دهد.

قابل قبول است که در مورد بارهای قابل در شرایط عادی برای لوکوموتیوهایی با تایرهای فولادی نسبت ترمز تقاضای عملیاتی (Kl) نباید از 80٪ از نسبت ترمز تقاضای طراحی تجاوز کند. از کارآیی ترمز اضطراری نباید غفلت کرد و توصیه می شود که تقاضای عملیاتی ترمز سرویس نباید بیش از نیاز طراحی ترمز اضطراری باشد. مهم است که علاوه بر یک مسافت توقف مطمئن ، یک شتاب منفی قابل قبول برای کلیه سیستم های لکوموتیو معادن زیرزمینی ایجاد شود. توصیه می شود که این شتاب منفی حداقل 2٪ گرم(19/0 مترمکعب در ثانیه) باشد.

کفشک ترمز موجود بر روی رکاب های چرخ حرکتی: اجزای کلیدی ساختار لکوموتیو معادن زیرزمینی

ضریب اصطکاک بین ترمز و چرخ باعث می شود تا ترمزهای چرخ طراحی شده تلاش ثابت ترمز تولید کنند. اما در عمل، ضریب موجود به دلیل شرایط کاری ، سرعت چرخ و مدت زمان استفاده از ترمز متفاوت است. زمانی که ضریب اصطحکاک کاهش می یابد، سرعت چرخ و مدت زمان استفاده از ترمز افزایش می یابد. لکوموتیو معادن زیرزمینی با سرعت بسیار کندتری نسبت به ریل های سطحی کار می کنند، اکثر آنها با سرعت 22 کیلومتر در ساعت(14 مایل در ساعت) یا کمتر حرکت می کنند. در این سرعت ها تأثیر ضریب اصطکاک ترمز بسیار مهم است. تلاش مطلوب ترمز بایستی از نسبت حداکثر ضریب چسبندگی کمتر از حد ممکن باشد. اما از آنجا که ضریب چسبندگی و ضریب اصطکاک بین بلوک ترمز و چرخ متغیر است، تنها راه دستیابی به این امر، نیروی ترمز اعمال شده بر روی چرخ است. در لکوموتیو معادن زیرزمینی، این کار با کنترل دستی ترمز شیر هوا به دست می آید و به مهارت قابل توجه راننده لکوموتیو معادن زیرزمینی بستگی دارد.

تاسیسات معدنی لکوموتیو معادن زیرزمینی- نسل جدید لکوموتیو های معدنی

یک عامل محدود کننده دیگر در طراحی بلوک های ترمز لکوموتیو معادن زیرزمینی، که در حال حاضر با چندین استاندارد ارائه می شود، این است که نباید خطر ایجاد جرقه های تحریک آمیز قادر به اشتعال مخلوط متان / هوا باشد . نتایج آزمایشات انجام شده توسط RLSD بر روی شش ماده مختلف منتشر شده در مقاله توسط مورتون و پاول در سال 1984 نشان داده است که استفاده از نیم درصد چدن آلیاژ کروم برای جلوگیری از اشتعال توصیه می شود . اگرچه این ماده از سایش کم برخوردار است و در هنگام ترمز باعث ایجاد جرقه نمی شود، اما ضریب اصطکاک کمتری نسبت به برخی از مواد مورد استفاده در حال حاضر دارد.

نوع کفشک ترمز اتخاذ شده بسیار مهم در امر طراحی است. جهت ارزیابی مجدد مناسب در مورد مشخصات ترمز حرکتی انجام شده قبل و بعد از تعویض ، هم طرح و هم مواد باید با مشورت سازنده تغییر یابند. حرکت بر روی لاین های ریل اصلی نشان می دهد که بلوک های ترمز چدن که روی لبه های چرخ اعمال می شوند نیز تمایل به بهبود شرایط چسبندگی دارند. البته این مورد گاهی اوقات در نتایج به دست آمده از آزمایشات بر روی لکوموتیو معادن زیرزمینی منعکس شده است.  

ترمز اضطراری لکوموتیو معادن زیرزمینی ایده آل یکی از موارد دیگری است که باعث ایجاد لغزندگی نشده و لوکوموتیو را در صورت خرابی ترمز سرویس از حرکت بازداشته و موجب ایمنی آن می شود. ترمزهای اضطراری معمولا برای کار همراه با یک منبع فشار ثانویه طراحی شده اند که از ترمزهای سرویس جدا شده است. در این صورت رانندگان از کنترل متغیرهای تلاش ترمز اضطراری برخوردار نیستند و در نتیجه برخی از لوکوموتیوها نمی توانند با سرعت کافی جهت اصلاح لغزش ترمز کنند. براساس دستور TM 12 لکوموتیو معادن زیرزمینی، تلاش ترمز اضطراری بایستی بتواند حداقل 50٪ از عملکرد ترمز سرویس را تولید کند. آزمایشات نشان داده است که ترمزهای اضطراری بسیاری از لکوموتیو معادن زیرزمینی مجهز به تایرهای فولادی به طرز چشمگیری بهتر بوده و در بعضی موارد از تلاش ارائه شده توسط ترمز سرویس فراتر رفته است.

دستورات  TM 12توصیه می کند که تلاش های ترمز اضطراری طراحی شده در لکوموتیو معادن زیرزمینی مجهز به تایرهای فولادی نباید از 12٪ کمتر باشد. همچنین ترمزهای چرخ اضطراری هرگز نباید طوری طراحی شوند که از ترمز سرویس بزرگتر باشند و در بیشتر موارد باید به نحوی کوچک باشند تا از احتمال القا شدن ترمز جلوگیری شود.

توصیه می شود که تلاش ترمز اضطراری چرخ نباید موجب تحریک لغزش لوکوموتیو شود. از این نظر محدودیت شدیدی در لوکوموتیوهایی با تایرهای فولادی اعمال می شود تا در حرکت در شیب های1 در 30 و تند مشکلی پیدا نکنند.

تاسیسات معدنی لکوموتیو معادن زیرزمینی – واگنت معادن

ترمزهای دستی: اجزای کلیدی ساختار لکوموتیو معادن زیرزمینی

هرگونه ترمز دستی موجود در لکوموتیو معادن زیرزمینی یا وسیله نقلیه، باید به گونه ای باشد که موجب ایمنی وسیله شده و از طریق اتصال مکانیکی مستقیم توسط ابزار دستی قابل اعمال باشد. هیچ کدام از ابزارهای موجود در ترمز دستی نباید تحت فشار مایعات باشند.

ترمز ردیاب تاشو: اجزای کلیدی ساختار لکوموتیو معادن زیرزمینی

ترمز ردیاب تاشو، لنت های ترمز ساده ای هستند که معمولا در قاب یا جعبه ی یک وسیله نقلیه تعبیه شده اند و هنگام کار بخش بزرگی از وزن آن را مستقیما در بالای ریل قرار می دهند. ترمزها را می توان با مواد مختلف اندود کرد اما آلیاژهای مس که در اکثر شرایط، ضرایب قابل اعتماد اصطکاک تا 0.3 را تولید می کنند توصیه می شود. این مقدار اصطکاک موجب ایجاد تلاش ترمز اضطراری بالاتر و مطمئن تری در ترمزهای چرخ های فولادی در لکوموتیو معادن زیرزمینی می شود.

ترمز ردیاب تاشو باید از نظر ایمنی کاملا مطمئن باشد. این ترمز با فروریزی جزئی از وسیله نقلیه یا سیستم تعلیق لوکوموتیو یا با استفاده از فنرهای گسترش پد ترمز طراحی می شود. نیرویی که توسط این ترمزها بر روی ریل ها ایجاد شده است، به چرخ های وسایل نقلیه یا لوکوموتیو اجازه می دهد تا از خط خارج شدن ترن لکوموتیو معادن زیرزمینی جلوگیری کنند.

گزارش Bentley  نشان داد که: “در هر واگن لکوموتیو معادن زیرزمینی دارای موتور بایستی ترمزهایی تنظیم شود که برای سرویس و عملیات اضطراری آماده باشند. ترمزهای اضطراری باید در صورت سرعت بیش از حد به طور خودکار کار کنند و ابزار دستیابی به استفاده دستی آنها، که به روش روشنی مشخص شده است، باید در هر واگن ارائه شود. مکان هایی که لوکوموتیوهایی با شیب تندتر از 1 در 30 (3.3٪) در حال حرکت هستند بایستی به سیستم ترمزهای اضطراری ایمن باشند.

تاسیسات معدنی لکوموتیو معادن زیرزمینی لوکوموتیو های برقی

نظرسنجی HSE در مورد تاسیسات لکوموتیو معادن زیرزمینی در حال حرکت در شیب تندتر از 1 در 33 (3.0) که ده سال پس از انتشار گزارش بنتلی انجام شد، نشان داد که از 64 دستگاه نصب شده، 62 واگن دارای ترمز چرخ هستند.

ترمز ریلی در حال حاضر در بعضی از لکوموتیو معادن زیرزمینی که اخیرا طراحی شده اند به عنوان ترمزهای اضطراری یا دستی اضافی تعبیه شده است. انتظار می رود که این ترمزها عملکرد بهتری نسبت به ترمزهای چرخ در کلیه لوکوموتیوهایی با چرخ های فولادی ایجاد کنند. بنابراین طراحی این نوع ترمز بایستی همچنان برای لکوموتیو معادن زیرزمینی موجود دنبال شود.

ترمزهای لکوموتیو : اجزای کلیدی ساختار لکوموتیو معادن زیرزمینی

وسایل نقلیه ای که برای حمل بارهای مواد در زیر زمین مورد استفاده قرار می گیرند، محدودیت های قابل توجهی در حمل تعداد و وزن بارها دارند. در حالت کلی، لوکوموتیو قبل از شروع ترمزها، توسط یک اصطحکاک متوقف می شود. اگر تمام وسایل نقلیه به ترمز مجهز باشند، راندمان و ایمنی سیستم های حمل و نقل به طور قابل توجهی بهبود می یابد.

در حالت ایده آل، سیستم ترمز لکوموتیو معادن زیرزمینی باید طوری طراحی شود که اطمینان حاصل شود که تلاش ترمز متناسب با بار خودرو افزایش می یابد. ترمزهای دو سطحی دستی که در واگن های سواری اعمال شده است به دلیل تردید در مورد اطمینان بودن طرح آنها، امروزه بندرت مورد استفاده قرار می گیرند. در بسیاری از معادن با شیب کم عمق و یا بارهای حمل شده سبک، هنگام محاسبه بار مجاز برای واگن های لوکوموتیوها، ترمز موجود روی ریل نادیده گرفته می شود. ترمزهای ترن ها یک عامل ایمنی اضافی تلقی می شوند.

تاسیسات معدنی لکوموتیو معادن زیرزمینی ترابری در معادن

در مواردی که معدن ها دارای شیب های تند هستند یا حمل بارهای سنگین در آنها صورت می گیرد، فرمولی که شامل تلاش ترمز واگن ها باشد برای تعیین بار مجاز استفاده می شود. قوانین و کدهای محاسباتی صنعت معدن انگلیس برای بارهای موقت از تلاش ترمز خدماتی 18٪ از وزن غیر مجاز وسایل نقلیه استفاده می کند. آزمایش یک واگن سواری نشان داده است که بر روی ریل های خشک ایجاد این تقاضای طراحی امکان پذیر است، اما به شدت توصیه می شود که تقاضای طراحی برای هر نوع وسیله نقلیه با تست ابزار دقیق تعیین شود. حاشیه پیشنهادی ایمنی استفاده از تقاضای ترمز عملیاتی پایین تر موتور است که نباید بیشتر از 80٪ تقاضای طراحی باشد. لزوم توجه به آزمایشات موجود و قوانین محاسباتی موجود در معادن موجود در سراسر دنیا سبب ایمن سازی لکوموتیو معادن زیرزمینی در جهان امروزی شده است و کارایی را به حداکثر رسانده و از طرف دیگر سبب کاهش چشمگیر خروج واگن های لوکوموتیو از خطوط ریلی شده است.

تاسیسات معدنی لکوموتیو معادن زیرزمینی لکوموتیو های برقی معادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − هفت =