فیلم ها

طراحی و ساخت وینچ 1200 طرح روسی توسط تامین ابزار معدنی ایران سال
https://www.aparat.com/v/dINJQ

فیلم تست و بارگیری لودر خاکبرسر امکو 21
https://www.aparat.com/v/g1sca

ویدیوی توضیحی در مورد اورهال و بازسازی لودر های خاکبرسر و تونلی
https://www.aparat.com/v/27jgp

فیلم وینچ 1200 روسی در معدن زغالسنگ طبس
https://www.aparat.com/v/ntYAT

طراحی و ساخت وینچ 5 تن ( نسل سوم ) پلتفرماینگرسورلند توسط تیم شرکت
https://www.aparat.com/v/05KJ3

طراحی و ساخت وینچ بادی طرح اینگرسورلند توسط تامین ابزار معدنی ایران
https://www.aparat.com/v/ideVh

فیلم مقدمه ای بر ترابری در افزایش بهره وری معادن زیرزمینی
https://www.aparat.com/v/vA0fP

فیلم معرفی اجزای وینچ – از سری مباحث افزایش بهره وری معادن زیرزمینی
https://www.aparat.com/v/G86ah

فیلم انواع وینچ از لحاظ انرژِی – از سری مباحث افزایش بهره وری معادن زیرزمینی
https://www.aparat.com/v/JGW1g

فیلم ایمنی و ترمز در وینچ ها – از سری مباحث افزایش بهره وری معادن زیرزمینی
https://www.aparat.com/v/8X9xp

رفع مشکل دکل وینچ سر چاهی و تخلیه دلو در معدن مس بیرجند
https://www.aparat.com/v/etwBY

رفع مشکل تخلیه واگن حاوی سنگ مس در معدن مس بیرجند
https://www.aparat.com/v/2GMCb

فیلم لکوموتیو 2.5 تن آلمانی – لطفا روی لینک زیر کلیک کنید
https://www.aparat.com/v/qrc4s

فیلم کار کردن لودر تونلی امکودر تونل – لطفا روی لینک زیر کلیک کنید
https://www.aparat.com/v/7uXZb

فیلم کار کردن لودر تونلی امکودر تونل – قسمت دوم – لطفا روی لینک زیر کلیک کنید
https://www.aparat.com/v/XdMBZ

ویدیو باربری با لکوموتیو داخل معادن زغالسنگ و تخلیه واگن ها
https://www.aparat.com/v/bzcke

فیلم نحوه بارگیری لودر تونلی داخل معدن زیرزمینی
https://www.aparat.com/v/p1DTi

لوکوموتیو برقی معدنی آلمانی 2.5 تنی
https://www.aparat.com/v/qrc4s

لکوموتیو الکتریکی سبک در محوطه باز
https://www.aparat.com/v/S3fDM

لودر تونلی اطلس کوپکو LM57
https://www.aparat.com/v/lO41L